Casal de Barri “La Vinya”

L’Associació de Veïns del Barri de “la Viña” neix en els anys 70 , amb el reconeixement de les llibertats democràtiques , per tal de millorar el benestar de la ciutadania dels barris de “la Viña” i Plus Ultra, situats a la Marina de Port de Barcelona ( Districte de Sants Montjuïc ) .

quiSom3

Actualment, la AA.VV. “La Viña” és una entitat sense ànim de lucre,  independent i voluntària. És membre de la Unió d’Entitats de la Marina i la FAVB, i té com a objectiu ser intermediària entre la ciutadania i l’Ajuntament, recollint les reivindicacions del veïnat en relació a la qualitat de vida al barri de “La Viña” . L’AA.VV. “la Viña”  compta amb una base social de més de 300 persones. Està present en la Comissió de Seguiment de la Llei de Barris i el Consell de Barri .

El Casal de Barri de “la Viña”, té una forta vinculació  a l’activitat i història de l’Associació de Veïns/es,  i ha estat gestionat per voluntaris de l’Associació, als quals, el Districte de Sants – Montjuïc ha acompanyat, supervisat i col·laborat amb les activitats desenvolupades al Casal de Barri.

El Casal de Barri, amb més de 42 anys de funcionament, és un espai de referència i de participació de la ciutadania en què es promou el desenvolupament de la comunitat i es porten a terme activitats socioculturals que afavoreixen el bon veïnatge i reforcen  el sentiment de pertinença al barri. El Casal de Barri, ubicat en el centre històric del barri, és un espai de cohesió i compleix una funció sociocultural en el barri.

Els equipaments propers al Casal de Barri de “la Viña” són el Centre Cívic Casa del rellotge, Casal de Barri Can Clos, Casal de Gent Gran Capa, Ludoteca casa Color, Espai Esportiu la Bàscula, Espai Musical i jove la Bàscula i la Sala Pepita Casanellas.

 

El Casal de Barri té per objectiu donar resposta a les necessitats i demandes dels veïns i les veïnes del barri, de manera participativa i inclusiva, treballant en xarxa amb altres equipaments, entitats i col·lectius, oferint espais i activitats on es fomenti l’intercanvi, la creació, el voluntariat i la participació entre els veïns.

La missió del Casal de Barri és la promoció de la ciutadania activa, la col·laboració, el diàleg i la solidaritat entre els veïns i les veïnes del barri, amb la participació del teixit associatiu en la seva gestió, facilitant espais dotats d’infraestructures i recursos per a la participació i l’intercanvio entre els veïns i les veïnes i els col·lectius, procurant el desenvolupament inclusiu i el benestar.

Partint del diagnòstic de territori i la identificació de necessitats particulars del  bari de la vinya els objectius específics del Casal de Barri de “la Viña”, intenten donar resposta a les necessitats identificades i aconseguir l’impacte social desitjat.  Els objectius específics són els següents:

  1. Incrementar la participació dels veïns i veïnes del barri en les activitats del casal de Barri.
  2. Incrementar el número de voluntaris que ofereixen activitats als veïns i veïnes de forma gratuïta.
  3. Afavorir i promoure l’ús lúdic i festiu dels Jardins de Ca l’Helena per part del veïnat.

Els serveis habituals que s’han ofert són l’atenció personalitzada, realització de tallers lúdic, culturals i esportius, així com el suport a la organització de festes tradicionals.

quiSom1

El funcionament del Casal i l’oferta de tallers s’han portat a terme gràcies a voluntaris i voluntàries. Les activitats si el tallerista és voluntari/a són gratuïtes, si el tallerista percep una remuneració es cobra una inscripció per cobrir aquesta despesa.

L’horari d’atenció i oferta de serveis del Casal de Barri s’estableix de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 21.00 hores. Amb la possibilitat d’obrir els caps de setmana depenent de la programació.

El personal per garantir el funcionament del Casal de Barri es: Una persona de  coordinació voluntària (a temps complert), una persona como dinamitzador contractada (a mitja jornada), i talleristes i voluntaris per realitzar les activitats.

El funcionament del Casal de Barri i la seva oferta de serveis i tallers es porta a terme majoritàriament amb voluntaris i voluntàries de la pròpia Associació i de veïns i veïnes del barri.

Des de el districte es fa un acompanyament i seguiment de la gestió de l’equipament mitjançant visites i reunions habituals amb els coordinadors i/o junta directiva del Casal de Barri.

La gestió cívica és una forma de participació ciutadana recollida a l’article 44 de la Carta Municipal i a l’article 12 de les Normes de participació ciutadana.

La gestió cívica té entre els seus objectius principals el foment de la participació de la ciutadania i/o les associacions en iniciatives d’interès públic, entre les quals el mateix objecte de gestió.” “La gestió cívica no és un instrument per cedir locals per al desenvolupament d’activitats privades de les entitats sense ànim de lucre.”

 

Les característiques de la gestió cívica són les següents:

Caràcter no onerós. No es preveu el concepte de “retribució per la gestió”, ja que tots els beneficis s’han de reinvertir en el mateix casal i en el seu projecte.

Només poden ser subjectes de la gestió cívica les entitats, associacions i organitzacions sense afany de lucre arrelades en el territori.

La gestió cívica té un marc de referència en el Model de bases de la gestió cívica d’equipaments per activitats i serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona (procediment de concurrència pública) 2015. D’acord amb la normativa esmentada, la gestió cívica s’ha de formalitzar mitjançant un conveni.